عکاسی تبلیغاتی محصولات صنایع دستی برند ATLANTIS

_MG_0879

عکاسی از ظروف فیروزه کوبی

_MG_2874
_MG_2894
_MG_2999
_MG_4457
_MG_8439
_MG_8451
_MG_9248
_MG_9274

عکاسی از ظروف میناکاری

Mina_MG_0980
Mina_MG_2981
Mina_MG_2973
Mina_MG_2916
Mina_MG_5023
Mina_MG_1212
Mina_MG_1206
Mina_MG_0496

عکاسی از ظروف مس و پرداز

_MG_2869
_MG_3018
_MG_3056
_MG_4477
_MG_2614
_MG_9329
_MG_8395
_MG_9305

عکاسی از ظروف قلمزنی

_MG_1040
_MG_9354
_MG_9361
Ghalamzani_MG_9367

عکاسی از ظروف مس و خاتم

_MG_2857
_MG_2870
_MG_3034
_MG_3025
_MG_5004
_MG_8468
_MG_8465
_MG_9642

عکاسی از پارچه های ترمه

IMG_0133
IMG_0134
IMG_0146
IMG_0152
IMG_0003
IMG_0022
IMG_0034
IMG_0054

عکاسی از تخته نرد های خاتم و مینیاتور

Nard_MG_4508
Nard_MG_4506
Nard_MG_4511
Nard_MG_4518

عکاسی از پارچه های قلمکار

IMG_0167
IMG_0157
IMG_0158
IMG_0162
IMG_0074
IMG_0097
IMG_0068
IMG_0109