عکاسی صنعتی و تبلیغاتی از محیط دهکده تفریحی رایانِ نطنز

100-x-40-(2)
16-x-21-9
12-x-21
16-x-21-4
_MG_0610