عکاسی تبلیغاتی و صنعتی مقاله عکاسی مقاله هنری مقاله گرافیکی کانون آگهی و تبلیغات واژار

غرفه نمایشگاهی چیست؟

غرفه نمایشگاهی ابزار قدرتمندی است، زائیده برنامه‌ریزی دقیق شرکت‌کننده و ایده خلاق طراح که به منزله ویترینی است برای نمایش انواع فعالیت‌ها و تکنیک‌های فروش. به کلامی دیگر، غرفه نمایشگاهی یک تصویر چند بعدی از پیام‌های بازاریابی و فروش است.

غرفه مجموعه‌ای از سازه‌های فیزیکی نیست بلکه واسطه بازاریابی یکپارچه ایست که از ویژگی‌های فیزیکی خود برای ایجاد فرصت‌های فروش محصولات و خدمات استفاده می‌کند. غرفه تصویر روشنی از شرکت‌کننده است برای دامنه وسیعی از مخاطبان!

ماندگاری غرفه در اذهان بازدیدکنندگان به تنهایی معیاری با ارزش برای تعیین موفقیت غرفه است. در نتیجه بسیاری از شرکت‌ها به دنبال افزودن تعداد بازدیدکنندگانی هستند که غرفه آن‌ها را به خاطر بسپارند. تعداد بازدیدکنندگانی که غرفه را می‌بینند و بعد از نمایشگاه، نام شرکت، محصولاتش یا هر دو را به خاطر می‌سپارند، ماندگاری در ذهن را اندازه‌گیری می‌کند.

ماندگاری در ذهن تا آنجا ارزشمند است که تاثیر غرفه را از دامنه نمایشگاه فراتر می‌برد. این امر به نوبه خود در تاثیر بر تصمیم‌گیری برای خرید کمک می‌کند و آگاهی از محصول و شرکت را در مدتی طولانی‌تر موجب می‌شود.

طراحی غرفه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

غرفه شرکت گل گهر
غرفه شرکت گل گهر
غرفه شرکت گل گهر
غرفه شرکت گل گهر

طراحی غرفه شرکت سازه سرامیک و مواد ایرانیان

غرفه شرکت سازه سرامیک و مواد ایران
غرفه شرکت سازه سرامیک و مواد ایران
غرفه شرکت سازه سرامیک و مواد ایران
غرفه شرکت سازه سرامیک و مواد ایران

طراحی غرفه گروه تولیدی اصفهان پلاست

غرفه گروه تولیدی اصفهان پلاست
غرفه گروه تولیدی اصفهان پلاست
غرفه گروه تولیدی اصفهان پلاست
غرفه گروه تولیدی اصفهان پلاست

طراحی غرفه شرکت آتبین  

(سال 91)
غرفه شرکت آتبین
غرفه شرکت آتبین
غرفه شرکت آتبین
غرفه شرکت آتبین

طراحی غرفه شرکت آتبین  

(سال 93)
غرفه شرکت آتبین
غرفه شرکت آتبین
غرفه شرکت آتبین
غرفه شرکت آتبین

طراحی غرفه شرکت فرادید اطلس

غرفه شرکت فرادید اطلس
غرفه شرکت فرادید اطلس
غرفه شرکت فرادید اطلس
غرفه شرکت فرادید اطلس

طراحی غرفه شرکت میدکو

غرفه شرکت میدکو
غرفه شرکت میدکو
غرفه شرکت میدکو
غرفه شرکت میدکو

طراحی غرفه شرکت جی نی gini

غرفه سازی | طراحی تبیلغاتی | عکاسی صنعتی
غرفه سازی | طراحی تبیلغاتی | عکاسی صنعتی
غرفه سازی | طراحی تبیلغاتی | عکاسی صنعتی
غرفه سازی | طراحی تبیلغاتی | عکاسی صنعتی

طراحی غرفه شرکت نگار سنگ

غرفه سازی | طراحی تبیلغاتی | عکاسی صنعتی
غرفه سازی | طراحی تبیلغاتی | عکاسی صنعتی
غرفه سازی | طراحی تبیلغاتی | عکاسی صنعتی
غرفه سازی | طراحی تبیلغاتی | عکاسی صنعتی

طراحی غرفه شرکت صنعت بخار سپاهان

غرفه سازی | طراحی تبیلغاتی | عکاسی صنعتی
غرفه سازی | طراحی تبیلغاتی | عکاسی صنعتی

طراحی غرفه شرکت atbeen

غرفه سازی | طراحی تبیلغاتی | عکاسی صنعتی
غرفه سازی | طراحی تبیلغاتی | عکاسی صنعتی
غرفه سازی | طراحی تبیلغاتی | عکاسی صنعتی
غرفه سازی | طراحی تبیلغاتی | عکاسی صنعتی

طراحی غرفه شرکت توسعه تحقیقاتی مبارز

غرفه سازی | طراحی تبیلغاتی | عکاسی صنعتی
غرفه سازی | طراحی تبیلغاتی | عکاسی صنعتی
غرفه سازی | طراحی تبیلغاتی | عکاسی صنعتی
غرفه سازی | طراحی تبیلغاتی | عکاسی صنعتی

طراحی غرفه شرکت برق گیر پارس

غرفه سازی | طراحی تبیلغاتی | عکاسی صنعتی
غرفه سازی | طراحی تبیلغاتی | عکاسی صنعتی
غرفه سازی | طراحی تبیلغاتی | عکاسی صنعتی
غرفه سازی | طراحی تبیلغاتی | عکاسی صنعتی

طراحی غرفه شرکت سپید نام زاگرس

غرفه سازی | طراحی تبیلغاتی | عکاسی صنعتی
غرفه سازی | طراحی تبیلغاتی | عکاسی صنعتی

طراحی غرفه شرکت زمزم

غرفه سازی | طراحی تبیلغاتی | عکاسی صنعتی
غرفه سازی | طراحی تبیلغاتی | عکاسی صنعتی
غرفه سازی | طراحی تبیلغاتی | عکاسی صنعتی
غرفه سازی | طراحی تبیلغاتی | عکاسی صنعتی

طراحی غرفه شرکت فرخنده

غرفه سازی | طراحی تبیلغاتی | عکاسی صنعتی
غرفه سازی | طراحی تبیلغاتی | عکاسی صنعتی
غرفه سازی | طراحی تبیلغاتی | عکاسی صنعتی
غرفه سازی | طراحی تبیلغاتی | عکاسی صنعتی

طراحی غرفه شرکت کاغذ مقوا یاران

غرفه سازی | طراحی تبیلغاتی | عکاسی صنعتی
غرفه سازی | طراحی تبیلغاتی | عکاسی صنعتی