تعرفه عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

قیمت پایه به ریال

عنوان

ردیف

4/000/000

 عکاسی صنعتی یا تبلیغاتی (1تا5فریم) هر فریم (حداقل5فریم)

1

3/500/000

 عکاسی صنعتی یا تبلیغاتی (6تا10فریم) هر فریم

2

3/250/000

 عکاسی صنعتی یا تبلیغاتی (11تا20فریم) هر فریم

3

3/000/000

عکاسی صنعتی یا تبلیغاتی (21فریم به بالا) هر فریم

4

30/000/000

 عکاسی صنعتی یا تبلیغاتی یک روز کاری خارج از آتلیه و در محل سفارش دهنده (حداقل10فریم)

5

7/000/000 به بالا

 عکاسی تبلیغاتی و چیدمان (تهیه آکسسوار به عهده سفارش دهنده)

6

فاکتورهای تاثیر گذار در قیمت عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

سفارش‌دهندگان گرامی، شایان ذکر است که جهت تکمیل اطلاعات شما در مورد نحوه قیمت گذاری در عکاسی صنعتی و تبلیغاتی توسط عکاسان حرفه‌ای و  استودیوهای عکاسی، فاکتورهای تاثیر گذار  به شرح زیر ارائه می‌گردد:


– تجربه: تجربه به عنوان یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار همیشه مطرح می‌باشد. بدین معنی که عکاسان با سابقه دستمزد بیشتری دارند و همیشه تولیدکنندگان مهم در کشور نیز بدلیل ریسک کمتر و نتیجه بهتر، با عکاسان با تجربه کار می‌کنند.


– دانش: عکاسانی که تحصیلات آکادمیک در زمینه عکاسی دارند دستمزد بالاتری دارند.


– تجهیزات: یکی دیگر از فاکتورهای مهم تجهیزاتی است که عکاس در اختیار دارد، هرچه این تجهیزات گران‌قیمت‌تر باشند هزینه‌های عکاسی بالاتــــر خواهند بود. فراموش نفرمایید که تجهیزات گران‌قیمت در کیفیت فایل، نورپــردازی و سرعت ارائه پروژه تاثیر گذارند.            


– اندازه: هرچه سایز محصولات بزرگتر باشد بدلیل لزوم استفاده از مکان عکسبرداری وسیع‌تر، تجهیزات ویژه و زمان بیشتر عکسبرداری هزینه‌های عکاسی بالاتری برای سفارش‌دهندگان خواهد داشت.     


– وزن: در عکسبرداری صنعتی و تبلیغاتی در استودیو  هرچه وزن محصولات سنگین‌تر باشد بدیل زمان بیشتر عکسبرداری و نیاز به منابع انسانی بیشتر، قیمت عکاسی بالاتر خواهد بود.


– جنسیت: قیمت عکاسی از محصولات با جنسیت‌های خاص همانند استیل، شیشه و فلزات بدیل لزوم استفاده از تجهیزات نورپردازی خاص و زمان بیشتر عکسبرداری، بالاتر از قیمت عکاسی از محصولات دیگر می‌باشد.


– مکان عکاسی: هر چه مکان عکسبرداری از محل استقرار عکاس دورتر باشد، هزینه‌های عکاسی بالاتر خواهند بود.


– تعداد فریم (عکس): هرچه تعداد عکس‌های سفارشی از طرف تولیدکنندگان بیشتر باشد، هزینه‌های عکاسی  هر فریم در مجموع کمتر محاسبه می‌گردد.