تعرفه طراحی گرافیک

قیمت پایه به ریال

عنوان

ردیف

18/000/000

 طراحی نشانه یا نشانه نوشته

1

4/500/000

 طراحی اوراق اداری و اسناد حسابداری مانند قبض دریافت و پرداخت، فاکتور و صورت حساب و موارد نظیر، تاپنج مورد

2

3/500/000

 طراحی انواع گواهینامه، دیپلم و موارد نظیر

3

4/500/000

 طراحی انواع کارت ضمانت و گارانتی و موارد نظیر

4

2/800/000

 طراحی پیکتوگرام برای یک سری، حداقل هفت مورد

5

8/500/000

 طراحی آگهی یک صفحه ی مجله

6

6/500/000

 طراحی اگهی یک چهارم، یک دوم و یا تمام صفحه ی روزنامه

7

15/500/000

 طراحی یکپارچه ی بدنه ی اتوبوس های بزرگ

8

7/000/000

 طراحی تبلیغاتی برای پشت اتوبوس

9

12/500/000

 طراحی تبلیغاتی محیطی مانند بیلبورد ها، عرشه ی پل ها و…

10

2/500/000

 طراحی تبلیغاتی بر روی استندها وموارد مشابه

11

6/500/000

 طراحی تابلوی سردر فروشگاه

12

7/500/000

 طراحی بدنه ی اتومبیل های پخش

13

7/000/000

 طراحی تبلیغات فروشگاهی، هر مورد

14

11/500/000

 طراحی بروشورتا 8 صفحه

15

1/200/000

 طراحی بروشور بعد از 8 صفحه،هر صفحه

16

1/000/000

 طراحی بروشور بیش از 16 صفحه، هرصفحه

17

5/500/000

 طراحی جلد کاتالوگ (شامل رو و پشت جلد و عطف )

18

30/000/000

 طراحی ساختار کلی کاتالوگ و صفحه های داخلی تا 16 صفحه

19

1/050/000

 اجرای صفحه های داخل از 16 صفحه به بعد هرصفحه

20

2/200/000

 طراحی پشت و روی جلد دفترچه ی راهنما

21

600/000

 طراحی و اجرای صفحه های داخلی هر صفحه

22

14/000/000

 طراحی جدول و نمودار، هر مورد

23

7/000/000

 طراحی فولدر تبلیغاتی

24

20/000/000

 طراحی بسته بندی

25

12/500/000

 طراحی برچسب کالا

26

4/500/000

 طراحی ساک خرید

27

12/000/000

 طراحی ساختار کلی و ایده پردازی سایت

28

7/000/000

 بنر متحرک برای سایت، یک طرح و حداکثر درسه اندازه

29

7/000/000

 متحرک سازی نشانه

30

35/000/000

 طراحی ساختار کلی مجله و شیوه ی حروف چینی

31

5/600/000

 طراحی جلد هر شماره

32

650/000

 طراحی و اجرای صفحات داخل، هر صفحه

33

100/000/000

 طراحی ساختارکلی روزنامه و شیوه ی حروف چینی

34

8/500/000

 طراحی ساختار و شکل کلی جلد برای یک گروه کتاب (یونیفورم)

35

5/000/000

 طراحی ساختار و شکل کلی متن برای یک گروه کتاب

36

7/000/000

 طراحی رو، پشت و عطف هر کتاب

37

700/000

 طراحی و صفحه آرایی کتاب های تصویری، هر صفحه نوشتاری خاص

38

9/000/000

 طراحی تقویم دیواری تک برگ سالانه

39

20/000/000

 طراحی تقویم دیواری فصلی به اضافه ی جلد(پنج صفحه)

40

25/000/000

 طراحی تقویم دیوار ی ماهیانه به اضافه ی جلد (سیزده صفحه)

41

14/000/000

 طراحی ماکت کلی سررسید روز شمار، هفته شمار، ماه شمار، هر مورد

42

8/500/000

 طراحی ماکت کلی تقویم رو میزی

43

5/000/000

 طراحی ماکت کلی تقویم زیردستی

44

3/000/000

 طراحی ماکت کلی و برگ های داخل دفتر یادداشت

45

12/000/000

 طراحی پوستر

46

85/000/000

متن (type face) طراحی یک قلم

47

50/000/000

تیتر(type face) طراحی یک قلم

48

200/000/000

(type face) خانواده ی کامل حروف

49

7/000/000

 طراحی لوح فشرده (سی دی) و صفحت داخل و پشت به همراه طراحی روی حلقه ی آن

50

4/500/000

 طراحی جلد کاست، صفحات داخل و پشت و برچسب آن

51

3/500/000

 طراحی کارت دعوت، تبریک و موارد نظیر

52

10/000/000

 طراحی کارت های بانکی، اعتباری، تلفن و موارد نظیر

53

14/000/000

 طراحی تمبر

54

2/100/000

 مشاوره و مدیریت برای تعیین خط مشی و سیاست کلی کار، هر ساعت

55

*هزینه چاپ اقلام طــراحی، به صورت جداگانه مورد محاسبه قــرار خواهد گرفت

و طراح گرافیک در صورت انجام و پیگیری امور چاپی، 20% از هزینه‌های چاپ

را به عنوان نظارت بر چاپ از کارفرما دریافت می‌نماید.

 

از اینجا می‌توانید تعرفه بهای رسمی سال 1396 انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران را دریافت نمایید.